български english
home контакти
 
 
Термоп. системи ...  
 
Критерии за подбор на oтоплителни термопомпени системи и/или термопомпени системи за отопление и климатизация, които се финансират по програмата REECL
 

Определение:

Електрозадвижвана термопомпена система въздух-въздух, въздух-вода, земя-вода, самостоятелно или заедно с окомплектовани системи за отопление и битова топла вода. Термопомпената система трябва да заменя съществуващо отопление с електронагревателни уреди.

Критерии за избор:

  • Годишен коефициент на трансформация COP: СОР > 2.7
  • Работен режим охлаждане: от 21° до 43°C външна температура
  • Работен режим отопление: от –10° до 15°C външна температура

Всички радиатори и конвектори трябва да са оборудвани с регулираща арматура (радиаторите с термовентили, а конвекторите с термостат).

 

Сертификация:

Евросертификат (CE Marking ) или сертификат издаден от акредитирана европейска лаборатория.

Когатo се ползва сертификат от акредитирана европейска лаборатория, доставчикът/изпълнителят трябва да предостави всички чертежи, количествени сметки и спецификации на материалите, въз основа на които е издаден сертификатът.

   
.

Copyright © 2005-2016 REECL